Personale & referencer
Personale
8 personer, heraf
 • 3 montører med 17 års gennemsnitlig anciennitet
 • 3 montører med 5 års gennemsnitlig anciennitet
 • 1 bogholder (deltid)
 • 1 salgs og projektingeniør
 • montører fra under-leverandører ved store opgaver
Referencer
 • Arla Foods
 • Alfa Laval
 • Dandy / Gumlink
 • GEA Liquid Processing
 • Invensys APV
 • Tetra Pak Nordic Processing